Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Strategie Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006-2013

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006-2013

Email Drukuj PDF
POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA
2006 - 2013
Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce dokument o nazwie ?Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006 ? 2013?

Dokument powyższy został opracowany na zlecenie Powiatu Myślenickiego przez Business Mobility International Sp. z o.o. z siedzibą w Brukseli i przyjęty Uchwałą Nr XLVI/337/2006 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2006 roku.

Jego forma i treść powstała przy czynnym uczestnictwie członków Rady Powiatu w Myślenicach (w tym członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej), którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do udziału w debacie strategicznej oraz PCPR i członków Zarządu Powiatu w Myślenicach, a także zaproszonych reprezentantów środowisk społecznych i samorządowych z terenu naszego Powiatu, zajmujących się na co dzień problematyką polityki społecznej. Wszystkim tym osobom składamy serdeczne podziękowanie.

Głównym powodem opracowania Strategii była konieczność określenia polityki społecznej powiatu myślenickiego oraz misji, jej celów i kierunków działania na najbliższe lata, pozwalających na budowanie w miarę spójnego i skutecznego systemu instytucjonalnej ochrony bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu, tak by dać im możliwość i gwarancję zaspokojenia różnorodnych potrzeb, dążeń, aspiracji i oczekiwań pojedynczych grup i ludzi.

Przyjęcie treści Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim Uchwałą Rady Powiatu służy wypracowaniu właściwych dla powiatu myślenickiego systemów wsparcia uruchamianych w wypadku pojawienia się problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza ich własne środki, możliwości i uprawnienia.

Opracowanie i uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim jest również wypełnieniem powinności Powiatu wynikającej z art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

z poważaniem:

Starosta Myślenicki
Adam Gumularz

Dyrektor PCPR
Piotr Gofroń

Dokumenty w formacie PDF można pobrać poniżej.

Uchwała nr XLVI/337/2006 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006 ? 2013 POBIERZ
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006 - 2013 POBIERZ