Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Drugie strategiczne spotkanie warsztatowe

Email Drukuj PDF

Drugie strategiczne spotkanie warsztatowe dot. "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020" i "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020"

09 grudnia w sali obrad Rady Powiatu Myślenickiego odbyło się drugie spotkanie konsultacyjno-warsztatowe będące elementem przygotowania dwóch dokumentów programowych powiatu myślenickiego tj.: "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020" oraz zgodnego z powyższą strategią "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020". Tak jak poprzednio w spotkaniu wzięło udział liczne grono zaproszonych przez Starostę Myślenickiego przedstawicieli samorządów gminnych, samorządu powiatowego, publicznych i niepublicznych instytucji pomocowych gmin i powiatu, a szczególnie przedstawicieli pomocowych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myślenickiego.

Więcej…
 

Zarządzenie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr DR-Z-021-33/2013

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) oraz w oparciu o § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2013 r. (wtorek) – dniem wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
  2. 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 14 grudnia 2013 r. (sobota).
  3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w godzinach 7.30 do 15.30.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dyrektor PCPR
/-/ mgr Piotr Gofroń

 

Wyniki warsztatów

Email Drukuj PDF

Wyniki pierwszych warsztatów nt. "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020" i "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020"

Szanowni Państwo
W dniu 14 listopada odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjno-warsztatowe będące elementem przygotowania dwóch niezwykle ważnych dokumentów programowych powiatu myślenickiego tj.: "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020" oraz zgodnego z powyższą strategią "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020". W spotkaniu wzięło udział liczne grono zaproszonych przedstawicieli samorządów gminnych, publicznych i niepublicznych instytucji pomocowych gmin i powiatu, a szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myślenickiego.

Więcej…
 

Powiatowe spotkanie warsztatowe

Email Drukuj PDF

W dniu 14 listopada 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe dotyczące "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020" oraz "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020".

Więcej…
 


Strona 38 z 42