Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konsultacje Społeczne

Email Drukuj PDF

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014 - 2020".

W związku z opracowaniem wstępnego projektu dokumentu " Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014 - 2020", Zarząd Powiatu Myślenickiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu programowego.

Przedmiotowy program jest do pobrania poniżej w pliku PDF. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian (wraz z uzasadnieniem) co do treści dokumentu, proszę zgłaszać na specjalnym Formularzu (do pobrania poniżej) zgodnie z instrukcją w nim zawartą.

Więcej…
 

Konsultacje Społeczne

Email Drukuj PDF

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego na lata 2014 - 2020".

W związku z opracowaniem wstępnego projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego na lata 2014 - 2020", Zarząd Powiatu Myślenickiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych tego strategicznego dokumentu.

Przedmiotowa strategia jest do pobrania poniżej w pliku PDF. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian (wraz z uzasadnieniem) co do treści dokumentu, proszę zgłaszać na specjalnym Formularzu (do pobrania poniżej) zgodnie z instrukcją w nim zawartą.

Więcej…
 

Aktywny Samorząd

Email Drukuj PDF

W związku z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr XXI/179/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Aktywny Samorząd,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, iż osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do opłaty za naukę na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-440 Myślenice, od poniedziałku do piątku począwszy od dnia 10.03.2014 r. do 30.03.2014 r.

Wnioski złożone do dnia 30 marca zostaną wypłacone do dnia 31 maja 2014 roku.

Wnioski złożone po terminie , będą rozpatrywane po zakończeniu następnego naboru wniosków tj. od dnia 01.09.2014 r. do 30.09.2014 roku.

Więcej…
 

Program Wyrównywania Różnic między Regionami II

Email Drukuj PDF

W związku z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr XLV/386/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenie woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w 2014 roku Zarząd Powiatu w Myślenicach zaprasza zainteresowane osoby i podmioty do udziału w w/w Programie.

Wnioski wraz załącznikami można składać do 31 marca 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, pok. 13,
I p., tel.: 12 274 98 14.

Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Projekt PFRON pn. "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach"

W związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON zwrócił się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach o zebranie informacji na temat ewentualnych adresatów/odbiorców zainteresowanych problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwem w projekcie.

Więcej…
 


Strona 37 z 42