Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jubileuszowe XV Myślenickie spotkania integracyjne A.D. 2014

Email Drukuj PDF

Dnia 17 czerwca br. w Myślenicach na Zarabiu przy "BANDEROZIE" odbyły się XV Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2014. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie zorganizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach na czele z Dyrektorem PCPR Piotrem Gofroniem oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach.

Więcej…
 

Powiatowa Konferencja o pieczy zastępczej

Email Drukuj PDF

O wyzwaniach stojących przed rodzinami zastępczymi oraz o trudnościach w wychowaniu i opiece nad dzieckiem dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w przeddzień Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w budynku Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach pod hasłem: "Instrukcja obsługi dziecka".

Zaproszenie na seminarium przyjęły rodziny zastępcze, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko pojętym obszarem pieczy zastępczej, których przywitał, rozpoczynając spotkanie, dyrektor PCPR - Piotr Gofroń, podkreślając ogromną rolę rodzicielstwa zastępczego dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Więcej…
 

Jubileuszowe piętnaste Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2014

Email Drukuj PDF

Minęło już czternaście lat, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XV. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2014.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w dniu 17 czerwca br. (wtorek) w Myślenicach na Zarabiu przy zespole gastronomiczno rekreacyjnym "BANDEROZA" przy ul. Parkowej.

Impreza będzie miała tradycyjnie plenerowy i piknikowy charakter.

Więcej…
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO i PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2014-2020

W dniu 10 kwietnia 2014 roku Rada Powiatu Myślenickiego uchwaliła jednogłośnie dwa, niezwykle istotne dla kształtowania lokalnej polityki społecznej, dokumenty.

Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr DR-2-021-4/2014 3 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuję, iż w dniu 02 maja 2014 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach będzie nieczynne.

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR w Myślenicach

 


Strona 36 z 42