Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program Wyrównywania Różnic Między regionami III

Email Drukuj PDF

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o planowanym przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2017 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

Więcej…
 

Uwaga Studenci!

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w zasadach wypłaty dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd w 2016 r. – Moduł II.  Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku  zawierający wprowadzone zmiany zamieszczony jest na stronie www.pfron.org.pl/pl/studenci

 

Myślenickie Spotkania Integracyjne

Email Drukuj PDF

Już po raz siedemnasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało na Zarabiu Myślenickie Spotkania Integracyjne, aby zintegrować osoby niepełnosprawne z terenu powiatu myślenickiego ze społecznością naszego regionu.

Współorganizatorami Spotkania Integracyjnego były: Domy Pomocy Społecznej
z terenu powiatu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i w Lubniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Myślenicach, Dobczycach i Harbutowicach. Tegoroczna impreza, jak co roku, miała plenerowy i piknikowy charakter. Spotkania odbyły się dniu 15 czerwca br.
w Myślenicach na Zarabiu przy "BANDEROZIE". Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: starosta myślenicki Józef Tomal i Piotr Gofroń dyrektor PCPR w Myślenicach.

Spotkania Integracyjne stały się już cykliczną imprezą, której celem jest usunięcie kolejnych barier i stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Z roku na rok uczestników naszych spotkań przybywa, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym wydarzeniem. Wzrasta też liczba podmiotów, które chętnie angażują się w jego organizację. – powiedział Piotr Gofroń dyrektor PCPR w Myślenicach.

Więcej…
 

Fenix 2 – Na Skrzydłach Aktwyności

Email Drukuj PDF

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

FENIX 2 – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO 30.06.2016 r. do godz. 14:00

 Projekt obejmie działaniami mieszkańców powiatu myślenickiego którzy doświadczyli trudności życiowych, szczególnie kierując wsparcie do osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie.

Więcej…
 

Uroczyste wręczenie podziękowań z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Email Drukuj PDF


W dniu 01 czerwca br. odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, mające na celu uhonorowanie  osób, które zdecydowały się na zostanie dla dziecka rodziną zastępczą, a tym samym na stworzenie dzieciom nowego domu.

Zaproszenie na spotkanie przyjęły rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu, które przywitali: dyrektor PCPR – Piotr Gofroń, z-ca dyrektora – Grażyna Murzyn oraz Zespół ds. Pieczy Zastępczej działający przy PCPR w składzie: pedagog – Anna Profic oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – Karolina Pitak i Marta Tylko.

Więcej…
 


Strona 33 z 42