Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Przedłużenie umowy o współpracy

Email Drukuj PDF

W dniu 4 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach doszło do podpisania aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Myślenickim i Stowarzyszeniem Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "KOLONIA" z siedziba w Harbutowicach. Umowa dotyczy prowadzenia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych w Sułkowicach wraz filią w Lubniu. Ze strony Stowarzyszenia "KOLONIA" dokument podpisali Wiceprezes Andrzej Piwowarski oraz Skarbnik Agnieszka Sordyl, natomiast ze strony Powiatu Starosta Myślenicki Józef Tomal oraz członek Zarządu Powiatu Waldemar Wolski.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu dziennego, która udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym psychicznie z terenu Powiatu Myślenickiego. Dom swoją działalność rozpoczął w listopadzie 2001 roku i niedługo będzie obchodził dziesięciolecie swojego istnienia. Placówka, która dysponuje obecnie 30 miejscami w Sułkowicach i 25 miejscami w Lubniu organizuje w ciągu dnia opiekę, wsparcie oraz terapię zajęciową w licznych pracowniach terapeutycznych pod okiem wykwalifikowanych terapeutów. Uczestnicy, którzy w większości są dowożeni na zajęcia, mogą spędzać aktywnie czas w pracowniach plastycznych, stolarskich, kulinarnych, komputerowych, muzycznych oraz korzystać z rehabilitacji ruchowej. Od początku swojego istnienia ŚDS jest prowadzony z wielkim powodzeniem przez wyłonione w drodze konkursu ofert Stowarzyszenie "KOLONIA".

Obecnie Powiat Myślenicki wystąpił do Wojewody Małopolskiego o zgodę na rozszerzenie profilu placówki, tak aby z jej usług mogły korzystać również osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wynika to z coraz większego zapotrzebowania w tym zakresie na terenie Powiatu Myślenickiego, a szczególnie Myślenic.

Opr. Piotr Gofroń

gallery1 gallery1