Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Programy Program wyrównywania różnic między regionami II - nabór wniosków w 2014 r. został zakończony

Program wyrównywania różnic między regionami II - nabór wniosków w 2014 r. został zakończony

Email Drukuj PDF

Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje o przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2010 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami II." Program, którego czas trwania przewidziany jest do końca 2013 roku, umożliwia ubieganie się corocznie za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

Beneficjentami Programu mogą być dla:

 • Obszaru B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne;

 • Obszaru D - likwidacja barier transportowych - organizacje pozarządowe oraz gminy i powiaty;

 

Maksymalna kwota dofinansowania w 2010 r. ze środków PFRON wynosi:

 • dla obszaru B: do 150.000,00 zł na każdy projekt, jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu;

 • dla obszaru D:

  • do 80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

  • do 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

  • do 250 000 zł dla autobusów,

 • jednak nie więcej niż 30% kosztów zakupu;

 

W ramach obszaru B programu mogą być przyjęte do realizacji tylko projekty dotyczące likwidacji barier w obiektach wybudowanych lub użytkowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r.

 

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie konkretnych wniosków-projektów przez ewentualnych beneficjentów. W związku z tym zainteresowane osoby i podmioty z terenu powiatu myślenickiego proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, I piętro, pokój nr 10, tel. 274-37-80.

 

Wnioski-projekty przewidziane do realizacji w roku bieżącym składać można do 01 marca 2010 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

 

Wzory wniosków dla beneficjentów znajdują się w załącznikach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II oraz wzory dokumentów można uzyskać także na stronie internetowej powiatu myślenickiego oraz na stronie PFRON: www.pfron.org.pl - programy PFRON.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 1. Projekt o dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar B - placówki edukacyjne

 2. Projekt o dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar B - ZOZ

 3. Projekt o dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar D - NGO's, Gminy

 

"Założenia, Procedury i Zasady Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II"