Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Piecza zastępcza
Piecza zastępcza

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Email Drukuj PDF

Logo Unia Europejska

Powiat Myślenicki zakończył działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach realizacji zadania zakupiono 7 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w tym osób uczących się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia)  oraz ich opiekunów. Ogółem wsparciem zostało objętych 9 rodzin zastępczych oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Lubniu oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  typu Rodzinnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Nowej Wsi.

Więcej…
 

Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY

Email Drukuj PDF

Z przyjemnością informujemy, że konkurs rysunkowy pn. „Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY” został rozstrzygnięty! Wśród nagrodzonych znalazła się rodzina zastępcza współpracująca z PCPR w Myślenicach

Ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie XIII Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, którego tematem był „Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY” rozstrzygnięty!

Tegoroczna edycja Konkursu poświęcona była upamiętnieniu Świętego Jana Pawła II, w związku z Jubileuszem 100-lecia Jego Urodzin. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy przedstawiającej wspomnienia związane z osobą Świętego Jana Pawła II i/lub jego twórczością i nauczaniem w życiu rodziny.

Więcej…
 

Podziękowanie

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach składa serdeczne podziękowania jednemu z mieszkańców Powiatu Myślenickiego P. Piotrowi Pawlak za przekazanie sprzętu komputerowego, którym zostały obdarowane dzieci wychowujące się w pieczy zastępczej.

Swoją wdzięczność i uznanie dla darczyńcy wyrazili także podopieczni rodziny zastępczej przygotowując specjalną kartkę z podziękowaniami.

Bardzo dziękujemy!

Więcej…
 

Uroczyste wręczenie nagród

Email Drukuj PDF

W dniu 21 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach, przy ul. M. Reja, odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach na plakat i hasło promujące ideę rodzicielstwa zastępczego. Dla każdego uczestnika konkursu przewidziano niespodziankę, a dla zwycięzców nagrody, które zostały wręczone przez Starostę Powiatu Myślenickiego Józefa Tomala oraz z-ce Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach Grażynę Murzyn. Uroczystość rozdania nagród uświetnił występ uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myślenicach. Grupa teatralna pod kierownictwem p. Agnieszki Słomka wystawiła spektakl pt. „Byczek Fernando”.

Więcej…
 

Konkurs plastyczny na plakat i hasło promujące rodzinną pieczę zastępczą

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie myślenickim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Miasta Myślenice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

Głównym celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego, a plakaty i hasła mają ukazywać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować przychylny klimat wokół rodzinnej opieki zastępczej. Więcej informacji o konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie.

Więcej…
 


Strona 7 z 8