Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Piecza zastępcza
Piecza zastępcza

Grupy wsparcia - serdecznie zapraszamy

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych.

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Więcej…
 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Email Drukuj PDF

W dniu 14 października 2021r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie prowadził Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji wraz z wolontariuszami Szkoły Młodych Ratowników.

W szkoleniu wzięli udział rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego oraz podopieczni pieczy zastępczej. Zadaniem organizowanego szkolenia było przygotowanie i uświadomienie uczestnikom jak prawidłowo ocenić sytuację zagrożenia życia oraz odpowiednio na nią zareagować, jak  postępować na miejscu wypadku oraz zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobie poszkodowanej. Uczestnicy szkolenia wykonywali m.in. ćwiczenia obejmujące naukę resuscytacji dorosłych, dzieci z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Więcej…
 

Program Dobry Start w roku 2021

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 01.07.2021 r. postępowania w sprawie niniejszego świadczenia prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start ZUS przyjmuje od dnia 01.07.2021 r. do 30.11. danego roku.

Więcej…
 

Życzenia

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice Zastępczy

Nagrodzona praca w konkursie rysunkowym zorganizowanym przez PCPR w Myślenicach

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego w dniu 30 maja pragniemy gorąco podziękować wszystkim Rodzinom Zastępczym za trud, życzliwość i zaangażowanie w opiekę nad powierzonymi dziećmi oraz zapewnienie im spokojnego i szczęśliwego dzieciństwa.

Życzymy Państwu wielu sił i cierpliwości, a także poczucia spełnienia w tej ważnej roli Rodziców Zastępczych, którą z oddaniem realizujecie każdego dnia.

Z wyrazami szacunku Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 

Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Email Drukuj PDF

Informujemy, że na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstała Kampania społeczna pod nazwą „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Więcej…
 


Strona 5 z 8