Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydata na stanowisko specjalista pracy z rodziną

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne skarbowe
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 5. osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była jej zawieszona ani ograniczona
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego
 7. osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 8. umiejętność korzystania z aktów prawnych
 9. umiejętność pracy w zespole
 10. odporność na stres


Więcej…
 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydata na stanowisko : koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – praca na umowę zlecenie

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie
  1. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka
 3. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne skarbowe
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była jej zawieszona ani ograniczona
 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego
 7. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 8. Osoba daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 9. Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umiejętność ich stosowania

Więcej…
 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PROWADZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO

Powiat Myślenicki poszukuje rodziny do prowadzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Placówka ta zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla maksymalnie 8 podopiecznych, (za wyjątkiem potrzeby umieszczania rodzeństwa), zaspokaja niezbędne potrzeby dzieci i podejmuje działania na rzecz ich powrotu do rodzin biologicznych.

Więcej…
 

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zaprasza na kolejne w tym roku spotkanie w ramach GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH, które odbędzie się 25 kwietnia 2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Centrum  (ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice, pok. 18)

Zapraszamy !!!

 

Konkurs Moja Rodzina aktywnie i na sportowo w Małopolsce

Email Drukuj PDF

XV Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „Moja Rodzina aktywnie i na sportowo w Małopolsce”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XV Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, którego tegoroczna edycja zatytułowana jest „Moja Rodzina aktywnie i na sportowo w Małopolsce”

W związku z niezwykłym wydarzeniem sportowym, które w roku bieżącym odbędzie się w Małopolsce – III Igrzyskami Europejskimi, promującym najcenniejsze wartości sportu i współzawodnictwa sportowego, celem tegorocznego konkursu będzie zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty rodzinnej aktywności ruchowej (sportowej, turystycznej) i podkreślenie jej znaczenia dla wzajemnej integracji i budowania relacji rodzinnych.

Więcej…
 


Strona 8 z 42