Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Granty Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim - grant A

Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim - grant A

Email Drukuj PDF

Logo projektu

Powiat Myślenicki realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu w zakresie zadania A: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 30 miejsc do ewakuacji mieszkańców tych placówek całodobowych lub czasowego pobytu poza placówką opieki całodobowej zlokalizowanych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 97.

Wartość grantu wynosi 498.815 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 02.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

Bezpośrednim realizatorem zadania grantowego w imieniu Powiatu Myślenickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.