Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Granty
Granty

Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim - grant B

Email Drukuj PDF

Logo projektu

Nasza placówka realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu w zakresie zadania B: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem. Wsparcie dotyczy: DPS w Pcimiu, DPS „Biały Potok” w Trzemeśni, DPS im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach.

Wartość grantu wynosi 24.720,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 21.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Więcej…
 

Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim - grant A

Email Drukuj PDF

Logo projektu

Powiat Myślenicki realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu w zakresie zadania A: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 30 miejsc do ewakuacji mieszkańców tych placówek całodobowych lub czasowego pobytu poza placówką opieki całodobowej zlokalizowanych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 97.

Wartość grantu wynosi 498.815 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 02.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

Więcej…