Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Fenix

Fenix - na skrzydłach aktywności

Email Drukuj PDF

mt_ignore

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
"FENIX - NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI"

Ostatnie wolne miejsca dla osób niepełnosprawnych!
W chwili obecnej prowadzimy nabór do projekt jedynie osób niepełnosprawnych.

mt_ignore

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


 1. O PROJEKCIE
 2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 3. CO DAJE PROJEKT
 4. FENIX W LATACH 2008-2012


mt_ignore

ZAPRASZAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Skorzystaj z bezpłatnych zajęć unijnych, dzięki którym:

 • Zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy
 • Zdobędziesz nowe kwalifikacje i umiejętności
 • Zrealizujesz swoje pasje i zainteresowania
 • Polepszysz stan swojego zdrowia
 • Poznasz ciekawe osoby
 • Nauczysz się lepiej porozumiewać z innymi

Wybierz coś dla siebie lub bliskiej osoby niepełnosprawnej!

Oferujemy:

 • Atrakcyjne kursy i szkolenia
 • Rehabilitację
 • Poradnictwo specjalistyczne (m.in. nt świadczeń z ZUS, świadczeń z OPS, uprawnienia osób z niepełnosprawnością, dofinansowanie ze środków PFRON)
 • Zajęcia logopedyczne
 • Indywidualnie dostosowywane zajęcia do możliwości danej osoby

Zapraszamy wszystkie Osoby Niepełnosprawne pomiędzy 15 a 64 rokiem życia, zamieszkujące na terenie powiatu myślenickiego. Wszystkie zajęcia bezpłatne. Zapewniamy dowóz lub zwracamy koszty dojazdu na zajęcia.

Udział w projekcie nie pozbawia uczestników prawa do otrzymywanych już świadczeń.

Więcej informacji: tel: 669 807 020O PROJEKCIE

Projekt "FENIX - NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, poddziałanie 7.1.2

Działania projektu skupiają się na aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu myślenickiego, W ramach którego realizowane jest wsparcie dla różnych grup uczestników.

W szczególności z projektu korzystają:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Młodzież
 • Rodziny zastępcze
 • Panie doświadczające przemocy i współuzależnione
 • Młodzież usamodzielniająca się z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczych

Zajęcia w jakich biorą udział uczestnicy są różne i dopasowywane do ich potrzeb, więc każdy uczestnik może otrzymać takie wsparcie jakie aktualnie potrzebujeREKRUTACJA DO PROJEKTU

"Fenix Na Skrzydłach Aktywności" jest projektem rozwijającym i aktywizującym społecznei i zawodowo uczestników. Aby przystąpić do projektu osoba musi spełniać warunki:

 • być w wieku 15 - 64 lat,
 • być mieszkańcem powiatu myślenickiego,
 • być osobą potrzebującą wsparcia i pomocy


Każda osoba, która zgłosi się do udziału w projekcie zostanie objęta spotkaniami rekrutacyjnymi ze specjalistami, którzy określa czy i w jakim stopniu projekt może wspomóc dana osobę. Dla każdego uczestnika dobieramy zajęcia indywidualnie, dostosowane do potrzeb i możliwości danej osoby.

Rekrutacją kieruje Koordynator merytoryczny projektu Anna Wojciechowska,
telefon kontaktowy 785 993 484

Kontakt i zapisy dla osób niepełnosprawnych wspiera dodatkowo doradca ds. ON
Andrzej Piwowarski
Tel. 669 80 70 20

Ostatnie wolne miejsca dla osób niepełnosprawnych!
W chwili obecnej prowadzimy nabór do projekt jedynie osób niepełnosprawnych.CO DAJE PROJEKT

Oferta dla osób niepełnosprawnych

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Zwiększenie własnej atrakcyjność na rynku pracy
 • Zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności
 • Możliwość realizacji pasji i zainteresowań
 • Polepszenie stanu zdrowia
 • Poznanie ciekawych osób
 • Nauka dobrego porozumienia z innymi
 • Aktywizacja i "wyjście z domu"

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie pozbawia prawa do świadczeń.
Proponowane rodzaje zajęć:

Poradnictwo specjalistyczne
Możliwość skorzystania z indywidualnych porad specjalistów:

 • Doradca ds. osób niepełnosprawnych ( m.in. nt. status osoby niepełnosprawnej - kwestie formalno-prawne, świadczenia z ZUS, świadczenia z OPS, uprawnienia osób z niepełnosprawnością, dofinansowanie ze środków PFRON)
 • Prawnik
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Psychiatra

Rehabilitacja
Organizujemy i finansujemy zajęcia rehabilitacyjne. Program, zakres i czas trwania rehabilitacji dostosowany jest do potrzeb danego uczestnika projektu.

Trening kompetencji społecznych
Zajęcia grupowe, podczas których uczestnicy będą ćwiczyć umiejętność porozumiewania się ze sobą, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów. Forma zajęć dostosowana jest do możliwości uczestników - od zajęć o charakterze zabawowym, po trening kompetencyjny.

Szkolenia zawodowe
Możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje pracownicze i zapewniających uprawnienia zawodowe. Tematy szkoleń i rodzaje kursów są indywidualnie dostosowywane do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Przykładowe tematy szkoleń:

 • Kurs komputerowy
 • Kurs pomocnika kucharza
 • Kurs pokojówki - housekeeping
 • Kurs sprzątania
 • Kurs opiekuna osoby starszej
 • Kurs prawo jazdy, w tym dla osoby niepełnosprawnej
 • Kursy językowe wraz z możliwością uzyskania certyfikatu
 • Kurs fotograficzny
 • Kurs decoupage
 • Kurs florystyczny
 • Kurs tworzenia biżuterii

Propozycję dowolnego tematu i rodzaju szkolenia może również wskazać uczestnik projektu, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, preferencjami i planami zawodowymi. Przy wyborze kursu zawodowego pomaga doradca zawodowy.

Staż zawodowy
Sfinansowanie trzymiesięcznego stażu zawodowego u pracodawcy wskazanego przez uczestnika projektu. Nie ma konieczności deklaracji ze strony pracodawcy późniejszego zatrudnienia.

Doradztwo zawodowe

 • indywidualne poradnictwo zawodowe - informacja o zawodach i wymaganiach dla pracowników, o osobistych predyspozycjach do podjęcia konkretnych zawodów, określenie planów i celów zawodowych; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - poznanie siebie, swoich zalet, cech osobowości, wartości, poznanie wymagań pracodawców, nauka pisania atrakcyjnego CV i listu motywacyjnego, nauka prezentowania siebie podczas rozmów rekrutacyjnych

Trening pracy
Zajęcia u pracodawcy: nauka podstawowych nawyków niezbędnych w pracy, nabywanie nowych kwalifikacji i umiejętności społecznych oraz pracowniczych, podnoszenie poziomu zaangażowania i możliwości wykonywania pracy. Miejsce odbywania treningu zapewnia projekt "Fenix".

Muzykoterapia
Zajęcia relaksacyjne z elementami muzyki służące wyciszeniu się, rozluźnieniu, poprawie nastroju.

Zajęcia logopedyczne
Indywidualne zajęcia z logopedą ułatwiające prawidłową wymowę, utrzymujące nabyte umiejętności porozumiewania się. Czas trwania i długość zajęć dostosowana do potrzeb podopiecznych.

Trening skutecznej nauki
Uczestnicy w czasie zajęć warsztatowych zapoznają się z podstawowymi technikami skutecznej nauki. Będą ćwiczyć swoją pamięć, aby lepiej zapamiętywać. Dowiedzą się, jak mogą organizować swoja naukę, aby więcej zapamiętać i nauczyć się. Nauczą się ciekawych i prostych ćwiczeń, które mogą wykonywać samodzielnie po to, aby lepiej koncentrować się w szkole.

Zajęcia z gliną
Zajęcia polepszające ćwiczące zręczność dłoni. Praca z gliną uczy cierpliwości i skupienia, wycisza. Zajęcia dają możliwość rozwoju własnej pomysłowości, poczucia dumy z własnych "dzieł sztuki".

Zajęcia decoupage
Nauka zdobienia przedmiotów codziennego użytku (np. pudełek, kubków, zegarów) za pomocą wzoru wyciętego z papieru lub chusteczki papierowej. Daje możliwość rozwoju sprawności rąk, pomysłowości, poczucia dumy z siebie.

Zajęcia z filcowania
Praca z wełną, podczas której powstają ozdobne przedmioty: kwiaty, broszki, torby itp. Relaksuje, daje możliwość rozwoju sprawności rąk, pomysłowości, poczucia dumy z siebie.

Zajęcia z tworzenia biżuterii
Proste zajęcia rozwijające sprawność rąk, pomysłowość, dumę z siebie. Podczas warsztatów podopieczni będą mieć dostarczone wszelkie materiały, z których mogą tworzyć biżuterię: kolczyki, naszyjniki, korale, bransoletki.

Grupa wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych
Zajęcia prowadzone przez specjalistę (psychologa) pomagające radzić sobie z problemami dnia codziennego związanymi z opieką nad osobą niepełnosprawną. Dzięki wspólnym rozmowom rodzice mogą znaleźć zrozumienie u innych osób radzących sobie z tymi samymi problemami i uzyskać wparcie. Podczas zajęć można uzyskać wiele praktycznych informacji związanych z załatwieniem konkretnej sprawy czy pomoc w rozwiązaniu problemu.

Kto może korzystać z udziału w projekcie:
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które ukończyły 15 lat, mieszkających na terenie powiatu myślenickiego. Aby móc sfinansować udział w zajęciach konieczne jest, aby dana osoba wzięła udział w 3 formach wsparcia (czyli np.: Doradztwo zawodowe, kurs zawodowy i rehabilitacja itp.).

Dodatkowe informacje:
Zajęcia odbywają się w siedzibie projektu, tj. w Myślenicach przy ul. Solskiego 5. W przypadku zajęć specjalistycznych typu zajęcia praktyczne prawo jazdy, kursy zawodowe wymagające specjalistycznego wyposażenia itp. zajęcia odbywają się u wykonawcy, najczęściej na terenie Myślenic.
Projekt pokrywa wszelkie koszty związane z udziałem w zajęciach. Istniej możliwość pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia z miejsca zamieszkania. Zapewniamy dowóz osobom, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie posiadają możliwości przemieszczania się komunikacja zbiorową. Dla osób niepełnosprawnych będących rodzicami zapewniamy opiekę nad dziećmi na czas dojazdu i zajęć rodzica w projekcie.

Kontakt i zapisy:
Andrzej Piwowarski
Doradca ds. osób niepełnosprawnych
Tel. 669 80 70 20

Anna Wojciechowska
Koordynator merytoryczny projektu
Tel. 785 993 484Oferta dla młodzieży

"Akademia Filmowa"

Projekt dla młodzieży w wieku 15-19 lat, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, która chce poznawać nowych, ciekawych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się współpracy w grupie i rozwijać swoje umiejętności liderskie.

Program składa się z 3 koków:

KROK I: PRZEZ FILM DO TALENTU
To trzy weekendowe wyjazdy i jedno spotkanie w Myślenicach podczas których młodzi ludzie mają okazję:

 • poznać nowych ludzi, z którymi warto rozmawiać
 • samodzielnie wymyślić, nakręcić i zmontować film - sprawdzić się, jako aktor, reżyser, montażysta, scenograf lub scenarzysta
 • nakręcić swój własny reportaż
 • zdobyć większą pewność siebie - nauczyć się bycia liderem
 • jak rozmawiać autentycznie być sobą

KROK II - POTRAFIĘ WIĘCEJ !!!
To możliwość wyboru z pośród warsztatów zainteresowań:
Podczas warsztatów zainteresowań można wypróbować nowe zainteresowania, takie jak:

 • nagranie piosenki
 • taniec nowoczesny
 • wspinaczka po ściance
 • fotografia
 • metody szybkiej nauki
 • tworzenie biżuterii

KROK III - WIEM CZEGO CHCĘ - WIEM JAK TO OSIĄGNĄĆ!
To dwa dni warsztatów preorientacji zawodowej i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Młodzież ma okazję dowiedzieć się do jakich zawodów ma predyspozycje, co trzeba zrobić, żeby wykonywać wymarzoną pracę. A jeżeli dana osoba jeszcze nie wie co chcesz robić - może dowiedzieć się jakie ma możliwości i jakie szkoły warto obecnie wybierać!Oferta dla rodzin zastępczych

Zapewniamy wsparcie indywidualne i zajęcia grupowe dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych, a także dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Oferujemy zajęcia grupowe:

Szkolenie umiejętności rodzicielskich

Warsztaty grupowe prowadzone przez specjalistę z zakresu wychowania dzieci, dzięki którym rodzice zastępczy mają okazję doskonalić swoje umiejętności porozumiewania się z dziećmi i rozwiązywania bieżących problemów.

Korzyści z udziału w zajęciach:

 • wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych
 • zdobycie umiejętności budowania dobrych relacji z dziećmi
 • zwiększenie zaufania do siebie, jako specjalisty w opiece nad dzieckiem i jego wychowania.
 • poznanie nowatorskiej i efektywnej metody pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną -metody Wideotreningu Komunikacji

Pomoc Asystenta rodziny zastępczej
Możliwość indywidualnych konsultacji specjalistycznych w zakresie pracy z danym dzieckiem. Wsparcie emocjonalne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych: możliwość przepracowania traum doświadczonych w rodzinach biologicznych. Pomoc dla rodziców biologicznych starających się odzyskać prawa do opieki nad dziećmi.

Superwizje grupowe i indywidualne
Możliwość omówienia bieżących, trudnych sytuacji wychowawczych. Wsparcie emocjonalne i pomoc merytoryczna dotycząca kierunku pracy z danym dzieckiem. Możliwość uzyskania porady specjalisty.

Wsparcie indywidualne
Konkretne rodzaje pomocy dostosowane są do możliwości i potrzeb rodziców zastępczych. Oferujemy również wsparcie specjalistów: psychologa, psychiatry, prawnika, logopedy, doradcy zawodowego, a także szkolenia i kursy zawodowe.Oferta dla pań doświadczających przemocy i współuzależnionych

Trening kompetencji społecznych
Zajęcia grupowe, podczas których uczestniczki mają okazję wzmocnić swoją samoocenę, nauczyć się rozwiązywać konflikty i zdobyć podstawy asertywności.

Grupa wsparcia
Cykl spotkań grupowych, gdzie uczestniczki mają okazję porozmawiać o swoich trudnościach, poszukać rozwiązań, poznać mechanizmy swojego funkcjonowania i nauczyć się je korzystnie używać, rozwinąć swoje umiejętności społeczne.

Szkolenie umiejętności rodzicielskich
Warsztaty grupowe prowadzone przez specjalistę z zakresu wychowania dzieci, dzięki którym panie mają okazję doskonalić swoje umiejętności porozumiewania się z dziećmi i rozwiązywania bieżących problemów.

Wsparcie specjalistyczne

Możliwość uzyskania indywidualnych porad u specjalistów:

 • Psycholog
 • Prawnik
 • Psychiatra
 • Doradca zawodowy

Istnieje również możliwość odbycia kursu lub szkolenia zawodowego.

OGŁOSZENIE WSTĘPNE - Usługi wsparcia psychologicznego

mt_ignore

FENIX - NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

mt_ignoremt_ignoremt_ignore

Opis realizacji projektu "Fenix - Na Skrzydłach Aktywności" w roku 2010

 1. Informacje podstawowe o projekcie

  Projekt: "Fenix - Na Skrzydłach Aktywności" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt realizowany jest przez Powiat Myślenicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej
  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  Okres realizacji: od 04.08.2008r - do 31.12.2012. Obecny wniosek o dofinansowanie jest na lata: 01.01.2010 - 31.12.2012

  Celem projektu jest: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z występującymi dysfunkcjami: uzależnieniem, bezrobociem, przemocą, konfliktami, kryzysami psychicznymi i niepełnosprawnością.

  Cel główny realizowany jest przez cele szczegółowe:

  1. Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  2. Przybliżenie społeczeństwu problemów przemocy w rodzinie i rodzicielstwa zastępczego.
  3. Poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych


 2. Wysokość dofinansowania: (określona we wniosku o dofinansowanie)
  łączna kwota dofinansowania na lata 2010 - 2012 1108155,00
  Kwota dofinansowania projektu w roku 2010 332446,50
  kwota na bezpośrednie wsparcie uczestników projektu 142690,00
  w tym na osoby niepełnosprawne 32400,00
  kwota na działania środowiskowe 40155,00
 3. Uczestnicy projektu.

  Działania projektu skierowane są do osób korzystających z pomocy społecznej w ramach PCPR, oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w związku z różnymi trudnościami życiowymi związanymi z uzależnieniem, bezrobociem, przemocą, konfliktami, kryzysami psychicznymi i niepełnosprawnością.

  Wyróżniliśmy grupy uczestników:

  Grupa 1.) Kobiety doświadczające przemocy rodzinnej i/lub borykających się z innymi problemami takimi jak alkoholizm bliskiej osoby, bezrobocie, ubóstwo

  GRUPA 2.) młodzież (15-19 lat), trudności natury rodzinnej, osobistej lub szkolnej, które mogą w sposób niekorzystny wpływać na rozwój społeczny i zawodowy uczestników.

  GRUPA 3.) Osoby niepełnosprawne i rodziny osób niepełnosprawnych, z trudnościami natury fizycznej, psychicznej, społecznej wynikające z niepełnosprawności własnej lub dziecka w szczególności:

  • Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, zależnym od rodziny (podgrupa rodziny)
  • dorośli, niepełnosprawni fizycznie (20 - 60 lat) zainteresowani rozwojem zawodowym i poszukujący pracy (podgrupa - Poszukujący Pracy)
  • Osoby niepełnosprawne w wieku 15 - 60 roku życia, dla których realizowane będą indywidualne programy np. terapia indywidualna.


  GRUPA 4.) Rodziny zastępcze (szczególnie niespokrewnione i zawodowe) - niosą wsparcie potrzebującym wychowankom, często posiadając własne dzieci. W rodzinach tych często przebywają wychowankowie, nieprzystosowani społecznie, którzy nie chcą tam być i którym trudno jest się odnaleźć w nowej sytuacji. Potrzeba pomocy rodzinie i wychowankom, aby taka rodzina działała sprawnie i korzystnie.

  Dodatkowo w ramach projektu realizowane są działania środowiskowe na rzecz grup uczestników:

  • Akcja przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Wsparcie rodzicielstwa zastępczego


 4. Realizacja projektu - 2010 rok

  Uczestnicy objęci wsparciem bezpośrednim, "beneficjenci ostateczni", realizują Indywidualne Programy Rozwoju (odmiana kontraktu społecznego)

  Pomoc dostosowana jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Na etapie rekrutacji wykonana zostaje pełna diagnoza sytuacji życiowej i społecznej osoby, będącą podstawa do dobrania formy wsparcia. Działania w ramach projektu mające rozwijać, wzmacniać i dawać nowe umiejętności do radzenia sobie w życiu.

  Jeśli będą wskazania, by ktoś zamiast w działaniach grupowy był objęty pomocą w formie psychoterapii indywidualnej zostanie stworzona taka możliwość.

  Programy Indywidualnego rozwoju zrealizowane w roku 2010:

  Grupa 1) kobiety, wzięło udział 11 os, (ukończyło 10 os, 1 os wypadła z projektu) zrealizowane działania:

  1. Trening kompetencji społecznych (18 godz.),
  2. Grupa wsparcia (18 spotkań po 4h, łącznie 72h zajęć)
  3. Konsultacje indywidualne z Doradcą Zawodowym (po 3h/ os)
  4. konsultacje specjalistyczne: 3h/os do wyboru ze specjalistą: prawnik, psychiatra, psycholog, pedagog.
  5. Kurs stylizacji i wizażu


  Grupa 2) program wsparcia dla młodzieży "Akademia Filmowa". W 2010 roku odbyły się 2 edycje programu. Udział wzięło 13 os w edycji pierwszej i 14 os w edycji drugiej. Zrealizowane działania to:

  1. Trening Kompetencji Społecznych (wyjazdowe warsztaty, 78 h), dla każdej edycji
  2. Grupę Realizacji Indywidualnych Projektów (16h), dla każdej edycji
  3. Warsztat Pracy - preorientacja zawodowa (10h), dla każdej edycji
  4. Indywidualne Konsultacje z Doradcą Zawodowym (3h /os), dla każdej edycji
  5. Warsztaty Zainteresowań wspierające aktywizację zawodową i społeczną: warsztat wspinaczkowy (3h), szybkiej nauki (4h), taneczny (4h), muzyczny (4h), robienia biżuterii (4h).


  Dodatkowo w projekcie wspieraliśmy 1 os w indywidualnym trybie:

  1. kontynuacja terapii (12 spotkań x 1h)
  2. udział w warsztatach zainteresowań opisanych powyżej
  3. konsultacje z doradcą zawodowym (3h)


  Grupa 3) Indywidualne programy dla osób niepełnosprawnych, łącznie 11 os, z czego: 6 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 5 os poszukujących pracy
  Zajęcia zrealizowane w ramach wsparcia rodziny:

  1. diagnoza sytuacji życiowej - konsultacje z doradcą osób niepełnosprawnych
  2. Grupa wsparcia dla matek dzieci niepełnosprawnych (10 spotkań, po 3h)
  3. rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych ok. (30h zajęć)
  4. konsultacje specjalistyczne (3h na os)
  5. kursy i szkolenia zawodowe dla rodziców (matka, ojciec):
   • kurs podstaw komputerowych (40h) udział wzięły 3 matki ON
   • kurs spawania metodą TiG, (1os)
   • kurs prawa jazdy (1os).


  Zajęcia zrealizowane w ramach wsparcia ON poszukujących pracy:

  1. Trening poszukiwania pracy (15h)
  2. konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym (2h /os)
  3. konsultacje specjalistyczne (3h)
  4. kursy zawodowe:
   • kurs grafiki komputerowej (1os)
   • kurs księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Optima (1os)
   • kurs logistyczny (1os)
   • kurs prawa jazdy (1os)
   • kurs obsługi wózków widłowych (2os)
   • zestaw kursów wspomagających umiejętności opieki nad dziećmi (1os): kurs pierwszej pomocy, kurs kreatywności w pracy z dzieckiem


Dodatkowo objęliśmy opieką osoby zależne, będąc epod opieką uczestników projektu, na czas niezbędny do realizacji działań w projekcie ( 5 osób).

Pozostałe działania merytoryczne zrealizowane w 2010r.

 1. PCPR zatrudnia doradcą ds. osób niepełnosprawnych, która służy wsparciem dla wszystkich osób niepełnosprawnych, zgłaszających się do PCPR.

  W ramach działań środowiskowych:

 2. Akcja przeciwdziałania przemocy w rodzinie - opracowany zespół działań mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na który składa się:
  • środowiskowa grupa wsparcia dla kobiet, które spotykają się, aby wspierać się i wspólnie rozwiązywać problemy życiowe (osoby, które ukończyły projekt, są wspierane ze strony projektu: miejsce spotkań, superwizja działań grupy)
  • wspieranie działania Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez aktywizowanie i edukowanie osób zajmujących się przeciwdziałanie przemocy w powiecie.
  • zorganizowanie spotkań edukacyjnych i diagnostycznych Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 3. Wsparcie rodzicielstwa zastępczego, (opisana, jako grupa 4 uczestników projektu) prowadzone były zajęcia wspierające:
  • superwizja rodziny zastępczej - indywidualnie dla każdej chętnej rodziny (łącznie 9h)
  • zatrudnienie zespołu 2 Asystentów Rodziny Zastępczej - wspierających pracowników PCPR,
  • grupa wsparcia dla rodzin zastępczych ( comiesięczne spotkania, 4 spotkania)
  • warsztaty szkoleniowe wspierające umiejętności rodzicielskie rodzin zastępczych (9h zajęć)
 4. Unikatowość projektu "Fenix - Na Skrzydłach Aktywności"
  1. Metody rekrutacji opierając się o zebranie wywiadu środowiskowego uczestnika i konsultację ze specjalistą. pozwalają na otrzymanie pełnego obrazu sytuacji życiowej osoby i tym samym dobranie skutecznych metod wsparcia.
  2. Podejście kompleksowe do problemów uczestników Przyjmując osobę do projektu przeprowadzana jest szeroka diagnoza jej potrzeb życiowych i społecznych, pozwalając na oddziaływanie na wielu poziomach wsparcia, wzmacniać, uczyć i konsultować to, co się dzieje z uczestniczką, ale również z innymi członkami rodziny: np. obejmujemy wsparciem rodziców i dzieci.
  3. Opracowanie nowatorskiej metody pracy z młodzieżą w formie zajęć rozwojowych opartych na metodzie psychodramy i etiudy filmowej z elementami psychoterapii. Program pod nazwą "Akademia Filmowa".
  4. Objęcie rodzin zastępczych szerokim wsparciem w zakresie: superwizji działania rodziny, grupy wsparcia, przydzielenie asystentów opiekujących się rodziną, oraz zorganizowania warsztatów rozwijających umiejętności rodziców.

W Powiecie myślenickim projekt realizowany
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Twórcami projektu są: Małgorzata Olejczyk-Barańska i Ireneusz Barański we współpracy z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach,

Co działo się w projekcie FENIX - NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI w 2008r?

Działania skierowane były do mieszkańców całego Powiatu myślenickiego, w 2008 roku obejmowały 3 edycje, w których wzięło udział 63 uczestników.

EDYCJE MŁODZIEŻOWE:

EDYCJA: LIDERSKA

 • Młodzież w wieku 15-18 lat miała okazję uczestniczyć w obozie młodzieżowym "Lider Dialogu - Pokonać Tremę 2008".
 • W sierpniu 2008r przez 13 dni uczestniczyli w ramach obozu w zajęciach trzech kolorowych grup: zielonej, pomarańczowej i czerwonej. Uczyli się jak współpracować, dogadywać się wspólnie, rozwiązywać trudności i rozwijać swoją twórczość. W ramach tych grup powstały bardzo ciekawe przedstawienia pod tytułami "Wolność", "Miłość" i "Odwaga", oraz zaskakujące swoją treścią i wysokim poziomem wykonania filmy: "CSI: Kryminalne zagadki Poronina", "Bombie-Zombie" i "Film Grupy Czerwonej". Udało się też zorganizować bardzo ciekawy dzień dla gości - zwany "Dniem Ciekawego Człowieka". Ale przede wszystkim uczestnicy mieli okazje spróbować swoich sił jako Liderzy grupowi i Senatorowie. Zasiadali we władzach obozu zwanych senatem i zmagali się z odpowiedzialnością i zadaniami osób, które mają reprezentować innych. Był to bardzo odpowiedzialny i twórczy Trening Kompetencji Społecznych. Powstałe na obozie przyjaźnie przetrwają wiele...
 • Od września do listopada młodzi ludzie uczestniczyli w grupach, w których mogli porozmawiać o ważnych dla siebie sprawach. O tym, co dla nich trudne i z czym ciężko sobie poradzić, ale też o swoich nadziejach, marzeniach i planach na przyszłość.
 • Mogli też dowiedzieć się o swoich predyspozycjach zawodowych, mocnych stronach, które mogą się im przydać podczas starania się o pracę. Wszystko to dzięki Treningowi Pracy i konsultacjom z doradcą zawodowym.
 • W ramach tej edycji powstała też bardzo prężna grupa BANANOWA, w której Ula, Kasia i Kamil w ramach realizacji Indywidualnego Projektu nakręcili film o problemach młodych ludzi, film nosi tytuł: "Oszukać Przeznaczenie".

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z Edycji Liderskiej: wstawić podstronę ze zdjęciami z edycji liderskiej

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  

EDYCJA: AKADEMIA FILMOWA

 • Od października do listopada 2008 dwanaścioro młodych, twórczych osób w wieku 15-18 lat trzykrotnie wyjeżdżało na 3 dniowe warsztaty. Podczas nich mieli okazje poznać nowych ludzi, sprawdzić swoje umiejętności jako lider grupy, jako twórca (aktor, reżyser, scenarzysta, czy scenograf), organizować i animować działania grupy zadaniowej. Podczas tych wyjazdów powstało aż 9 wyjątkowych filmów - zarówno zajmujących się poważnymi tematami jak uzależnienia i przemoc między młodymi ludźmi, problemy rodzinne i dylematy dorastania, ale też zabawne i komediowe: "101 sposobów jak nie zabić własnej żony", "O czym piszczą stożki", czy wreszcie "20 lat później". Można też było odnaleźć swoje mocne strony, nauczyć się jak dogadywać się z innymi.
 • Następnie podczas warsztatów Realizacji Indywidualnych Projektów, nasi uczestnicy Akademii Filmowej mieli za zadanie wymyśleć, stworzyć i zmontować indywidualny reportaż. Miał on stanowić ich indywidualną Pracę Dyplomową. Powstały cztery wyjątkowe reportaże, których wspólnym motywem było hasło "Ludzie i Miasto". Powstałe w ten sposób prace dyplomowe noszą tytuły:
  • "Podróż w głąb siebie", reportaż mający na celu pomóc spotkanym podczas niego ludziom odkryć swoje mocne strony, marzenia i umiejętności.
  • "Myślenice - Miasto Bogów", reportaż w humorystyczny sposób pokazujący urokliwe miejsca w Myślenicach.
  • "Raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek", reportaż badający postawy myśleniczan na temat biseksualizmu.
  • "W pogoni za Smerfami"

Wszyscy zdali!!!

Na koniec uczestnicy poznawali tajniki starania się o pracę, tworzenia własnych ścieżek rozwoju edukacyjno zawodowego, uczyli się pisać CV, oraz poznawali swoje mocne strony podczas Treningu Pracy i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z Edycji Akademia Filmowa

gallery2 gallery2 gallery2
gallery2 gallery2 gallery2
gallery2 gallery2 gallery2
gallery2 gallery2 gallery2
gallery2   

EDYCJA: DLA DOROSŁYCH

 • Przez 2 weekendy grupa dziewięciu bardzo sympatycznych Pań miała okazje potrenować dogadywanie się w grupie, skuteczne rozwiązywanie konfliktów. To wszystko dzięki Treningowi Kompetencji Społecznych.
 • Następnie te same Panie spotykały się raz w tygodniu na grupie, w której mogły uzyskać wsparcie od innych, poznać sposoby jak lepiej radzić sobie osobistymi trudnościami, odkryć swoją siłę i mocne strony.
 • Inne 13 osób miało okazje skorzystać ze spotkań z terapeutą, razem z nimi omówić ważne sprawy.
 • Wszyscy uczestnicy edycji dla dorosłych mieli możliwość skorzystania z 6 godzin porad specjalistycznych. Co najmniej 3 z Doradcą Zawodowym, a pozostałe 3 do wyboru z Prawnikiem, Pedagogiem lub Psychiatrą.

WIELKI FINAŁ FENIXA!!!

21 GRUDNIA 2008, w Miejskim Domu Kultury i Sportu odbył się WIELKI FINAŁ PROJEKTU FENIX - NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI. Uczestnicy mieli okazje świętować swoje sukcesy. Finał był prowadzony przez młodzieżowych uczestników projektu, każda z edycji miała możliwość zaprezentować się i opowiedzieć o swoich dokonaniach, zaprezentować swoje filmy i prace artystyczne. Na pokazie nie brakowało też gości. Rozdano dyplomy, foldery i upominki. Świętowaliśmy do wieczora, i trudno się było rozstać. Ale być może w przyszłym roku...

PLANUJEMY KONTYNUACJE PROJEKTU W 2009 ROKU!!!
OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM PROSIMY O KONTAKT Z
OŚRODKIEM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Myślenicach
ul. Jagiellońska 4, tel: (012)271 04 29

KTO PRACOWAŁ PODCZAS PROJEKTU:

Koordynator Projektu: Ireneusz Barański
Koordynator Merytoryczny: Małgorzata Olejczyk-Barańska
Trenerzy i Terapeuci Edycji Liderskiej: Jagoda Płatek, Kornelia Łach, Piotr Pietrusza, Piotr Kasprzak, Aleksandra Patron, Aleksandra Latocha, Katarzyna Magryś, Ismena Ładecka, Małgorzata Olejczyk-Barańska, Ireneusz Barański, Łukasz Drobnik.
Doradca Zawodowy: Aneta Korzonkiewicz
Trenerzy Edycji Akademia Filmowa: Małgorzata Olejczyk-Barańska, Tomasz Wojciechowski.
Doradca Zawodowy: Joanna Latko
Trenerzy i Terapeuci Edycji dla Dorosłych: Katarzyna Ralska-Staszel, Kornelia Łach, Aleksandra Patron, Jagoda Płatek, Małgorzata Olejczyk-Barańska.
Psycholog Kliniczny: Judyta Żuchowicz
Psychiatra: Agnieszka Witkowska-Świech
Pedagog: Jagoda Płatek

Prawnik: Alicja Papierz