Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Email Drukuj PDF

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Wstęp Deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.myslenicki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice

Telefon: +48.12.274.98.10

Fax: +48.12.274.98.11

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-25

Strona internetowa www.pcpr.myslenicki.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PCPR w Myślenicach,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PCPR w Myślenicach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Gofroń

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 12 274 98 10

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Od północnej strony budynek posiada wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do dźwigu osobowego, z którego jest możliwość dostępu na poszczególne piętra budynku, korytarz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów oraz wydzielonych miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Toaleta dla petentów znajduje się na I piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (uchwyty).