Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Powiatowa Konferencja - Rodzicielstwo zastępcze w praktyce

Email Drukuj PDF

30 maja od kilku lat obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zorganizowało w dniu 28 maja br. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu konferencję szkoleniową "Rodzicielstwo zastępcze w praktyce".

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji z terenu naszego powiatu (szkół, sądu, policji), które na co dzień mają kontakt z rodzinami zastępczymi.

Konferencję otworzył Krzysztof Halek - Wicestarosta Myślenicki, który podkreślił, że choć tworzenie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego jest zadaniem przypisanym powiatowi to jego realizacja nie jest możliwa bez zaangażowania osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Podziękował również rodzinom zastępczym za ich pracę i zachęcił wszystkich obecnych do refleksji w jaki sposób wspierać rodziny zastępcze, gdyż to najlepsza forma opieki dla dzieci, które muszą wychowywać się poza swoją własną rodziną.

Monika Wasilewska psycholog, od niedawna superwizor rodzin zastępczych, przedstawiła zebranym cykle życia rodzinnego i związane z nimi kryzysy. Przejście z jednej fazy cyklu do drugiej związane jest z kryzysem, lecz niemożność przejścia do kolejnego etapu grozi dysfunkcją. W swej prelekcji psycholog zaznaczyła, że to na jakim etapie rozwoju jest obecnie rodzina ma niemałe znaczenie w momencie, kiedy chce ona podjąć się opieki zastępczej, musi się bowiem liczyć z faktem, że oprócz kryzysów typowych dla każdej rodziny pojawią się specyficzne kryzysy związane ze zmianą systemu rodzinnego w związku z przyjęciem dziecka.

Ewa Nowacka pedagog- terapeuta z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myślenicach podzieliła się z słuchaczami doświadczeniami z pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym. Zaprezentowała materiał filmowy obrazujący pracę metodą Video Home Training. Rodzina jest miejscem realizowania podstawowych potrzeb zarówno dzieci jak i rodziców.

Kluczem do wszystkiego jest właściwa komunikacja w rodzinie. Gdy jej zabraknie pojawiają się różne trudności. Dzieci trafiające do rodzin zastępczych często mają trudności z właściwą komunikacją, dlatego trudno jest rozpoznać właściwie ich potrzeby i na nie odpowiedzieć.

Sędzia Sądu Rejonowego w Myślenicach Elżbieta Dymek przedstawiła prawne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych oraz możliwości pomocy rodzinom zastępczym. Podkreśliła rolę PCPR, szkół, poradni w realizacji zadań rodzin zastępczych i obowiązek współdziałania tych instytucji z rodzinami zastępczymi.

Małgorzata Mróz pełniąca obowiązki dyrektora Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie opowiedziała o możliwościach wspierania rodzin zastępczych przez ośrodki adopcyjno- opiekuńcze i organizacje pozarządowe. Podkreśliła, że zadanie nadzorowania rodzin powinno być oddzielone od wspierania ich.

Działalność Fundacji Archon+ Dzieci Które Kochacie na rzecz rodzin zastępczych przedstawił prezes Fundacji Jerzy Kala. 07 maja br. Fundacja ogłosiła konkurs dla rodzin zastępczych na najlepszy plakat promujący ideę rodzicielstwa zastępczego. Autorzy najciekawszych prac pojechali na całodniową wycieczkę do Parku Dinozaurów w Zatorze. Wystawa prac została zorganizowana w Sali, w której odbywała się konferencja.

Na zakończenie konferencji Hanna i Marek Lachowiczowie - zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza - zaprezentowali funkcjonowanie rodziny zastępczej w praktyce. Ich wystąpienie pt "Rodzina zastępcza mali i więksi zawodowcy" spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Państwo Lachowiczowie podkreślili, że funkcję rodziny zastępczej pełnią nie tylko oni jako małżeństwo i rodzice ale również ich własne dzieci, które niejednokrotnie pierwsze dowiadują się o trudnościach jakie napotykają dzieci przyjęte do rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza zauważyła także, że stworzenie ciepłego, rodzinnego domu nie rozwiązuje wszystkich problemów ich podopiecznych. Trzeba znaleźć sposób, by dzieci w coś pożytecznego się zaangażowały, rozbudzić ich potencjał. W rodzinie Lachowiczów sposobem na zaangażowanie wszystkich domowników okazały się m.in. wspólne wyjazdy, Domowy Klub Filmowy oraz przygotowywanie spektakli realizowanych w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach.

Podsumowując konferencję można zauważyć, że bycie rodzicem zastępczym jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym, ale jeśli zaangażuje się w niego cała rodzina, a otaczające ją społeczeństwo potrafi te działania wspierać to jest duża szansa, że uda się odmienić życie dzieci, które nie doznały właściwej opieki od swych rodziców naturalnych.

Grażyna Murzyn, PCPR w Myślenicach

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1