Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dobry Start

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1061) zmienionego rozporządzeniem  z dnia 9.07.2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1343) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi  w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko/dzieci pozostające pod ich opieką przysługuje świadczenie „ Dobry Start” w kwocie 300 zł.

Więcej…
 

Bezpłatna opieka wyręczająca

Email Drukuj PDF

Od 1 czerwca 2020 roku ruszył nabór do bezpłatnego projektu: „Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie”, prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Jest on realizowany w Domu Seniora ArmadaClinic, który mieści się na terenie powiatu myślenickiego w miejscowości Głogoczów, w województwie małopolskim.

Projekt jest adresowany do opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Więcej…
 

Wnioski poprzez SOW – bez wychodzenia z domu!

Email Drukuj PDF

- wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu. Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Więcej…
 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach  informuje, iż PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program – w ramach Modułu III - przewiduje pomoc finansową refundowaną ze środków PFRON.

  • Modułu III – pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych,
  • Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach czynne będzie w godzinach od 7.30 do 10.00.

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR

 


Strona 4 z 21