Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Email Drukuj PDF

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III  - wydłużono termin składania wniosków do 16 listopada 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 30 października 2020r. Uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 16 listopada 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Wsparcie, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy są:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wysokość przyznanej pomocy może wynieść 500 zł miesięcznie na jedną uprawnioną osobę niepełnosprawną.

Świadczenie może być przyznane za okres nie dłuższy niż 5 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 listopada 2020 r. w siedzibie PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 5,32-400 Myślenice lub poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z SOW istnieje możliwość złożenia wniosku:

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można znaleźć na stronie internetowej PCPR w Myślenicach: www.pcpr.myslenicki.pl oraz stronie Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Wniosek o dofinansowanie ze środków programu

Oświadczenie RODO

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III  - wydłużono termin składania wniosków do 16 listopada 2020 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 30 października 2020r. Uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 16 listopada 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Wsparcie, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy są:

·         -uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

·         -uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

·         -podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

·         -podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

·         -uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

·         -pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

·         -pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

·         - pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wysokość przyznanej pomocy może wynieść 500 zł miesięcznie na jedną uprawnioną osobę niepełnosprawną.

Świadczenie może być przyznane za okres nie dłuższy niż 5 miesięcy.

 

Wnioski o

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III  - wydłużono termin składania wniosków do 16 listopada 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 30 października 2020r. Uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 16 listopada 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Wsparcie, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy są:

 • -uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • -uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • -podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • -podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • -uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • -pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • -pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  • - pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.


Wysokość przyznanej pomocy może wynieść 500 zł miesięcznie na jedną uprawnioną osobę niepełnosprawną.

Świadczenie może być przyznane za okres nie dłuższy niż 5 miesięcy.


Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 listopada 2020 r. w siedzibie PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 5,32-400 Myślenice lub poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z SOW istnieje możliwość złożenia wniosku:

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można znaleźć na stronie internetowej PCPR w Myślenicach: www.pcpr.myslenicki.pl oraz stronie Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

dofinansowanie można składać do 16 listopada 2020 r. w siedzibie PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 5,32-400 Myślenice lub poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z SOW istnieje możliwość złożenia wniosku:

Wszelkie informacje dotyczące w/w wsparcia można znaleźć na stronie internetowej PCPR w Myślenicach: www.pcpr.myslenicki.pl oraz stronie Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl