Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Email Drukuj PDF

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

  • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
  • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
  • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 03 stycznia  2022r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom PCPR informuję, że w dniu 07stycznia 2022r. (PIĄTEK)

JEDNOSTKA BĘDZIE NIECZYNNA

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR

 

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Email Drukuj PDF

Zarząd Powiatu Myślenickiego  informuje o  planowanym przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2022 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb.

Więcej…
 

Paczki dla dzieci z rodzin zastępczych

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 08 grudnia 2021r. przekazało świąteczne paczki dzieciom z rodzin zastępczych z powiatu myślenickiego. Ze względu na ograniczenia pandemiczne paczki zostały przekazane rodziną zastępczym podczas ostatniego spotkania Grupy Wsparcia przewidzianego na ten rok. W paczkach, które trafiły do podopiecznych były słodycze oraz vouchery. Jesteśmy pewni, że wywołają one duże uśmiechy na twarzach dzieci. Pracownicy Centrum przy tej okazji wyrazili także swoją wdzięczność oraz podziękowanie rodzinom zastępczym za trud opiekowania i wychowania dzieci jakiego się podjęli.

Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 01 marca 2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom PCPR informuje, że w dniu 24 grudnia 2021r. ( Wigilia)

URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR

 


Strona 1 z 27