Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Piecza zastępcza
Piecza zastępcza

Paczki dla dzieci z rodzin zastępczych

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 08 grudnia 2021r. przekazało świąteczne paczki dzieciom z rodzin zastępczych z powiatu myślenickiego. Ze względu na ograniczenia pandemiczne paczki zostały przekazane rodziną zastępczym podczas ostatniego spotkania Grupy Wsparcia przewidzianego na ten rok. W paczkach, które trafiły do podopiecznych były słodycze oraz vouchery. Jesteśmy pewni, że wywołają one duże uśmiechy na twarzach dzieci. Pracownicy Centrum przy tej okazji wyrazili także swoją wdzięczność oraz podziękowanie rodzinom zastępczym za trud opiekowania i wychowania dzieci jakiego się podjęli.

Więcej…
 

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Email Drukuj PDF

W dniu 18 listopada 2021r. rodziny zastępcze z terenu powiatu myślenickiego wzięły udział w spotkaniu szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach sierżanta Sebastiana Kruka oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach Joannę Gaździk.

Więcej…
 

Grupy wsparcia - serdecznie zapraszamy

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych.

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Więcej…
 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Email Drukuj PDF

W dniu 14 października 2021r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie prowadził Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji wraz z wolontariuszami Szkoły Młodych Ratowników.

W szkoleniu wzięli udział rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego oraz podopieczni pieczy zastępczej. Zadaniem organizowanego szkolenia było przygotowanie i uświadomienie uczestnikom jak prawidłowo ocenić sytuację zagrożenia życia oraz odpowiednio na nią zareagować, jak  postępować na miejscu wypadku oraz zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobie poszkodowanej. Uczestnicy szkolenia wykonywali m.in. ćwiczenia obejmujące naukę resuscytacji dorosłych, dzieci z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Więcej…
 

Program Dobry Start w roku 2021

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 01.07.2021 r. postępowania w sprawie niniejszego świadczenia prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start ZUS przyjmuje od dnia 01.07.2021 r. do 30.11. danego roku.

Więcej…
 


Strona 1 z 4