Nagroda dla rodziny zastępczej współpracującej z powiatem myślenickim

Drukuj

W  ramach promowania pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego oraz popularyzacji kreatywnych form spędzania czasu wolnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwietniu 2019r. ogłosił XII Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pod hasłem: „Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzenie czasu wolnego”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, rękodzieła artystycznego lub grafiki komputerowej.

Wśród rodzin biorących udział w konkursie znalazła się jedna z rodzin współpracujących z powiatem myślenickim. Pp. Katarzyna i Mieczysław Musiał oraz ich podopieczni przygotowując pracę konkursową wykazali się umiejętnościami artystycznymi, wyobraźnią oraz zdolnością wspólnego, rodzinnego działania. Rodzina zdobyła drugie miejsce w kategorii praca rodzinna. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 22 maja 2019 r. podczas Małopolskiego Dnia Rodzin Zastępczych pn. „NAKRĘĆ SIĘ NA RODZINĘ! współorganizowanego przez Komisję Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Rodzinie zastępczej oraz jej podopiecznym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Fot. Biuro Prasowe UMWM

gallery1