Ogłoszenie

Drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą „Prowadzenie w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r. w lokalu Podmiotu, dziennego ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach oraz naborze na członków Komisji Konkursowej.