Ogłoszenie

Drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej w 2018 r. uczestników projektu "Fenix II - Na Skrzydłach Aktywności", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego pod nazwa „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu Fenix II — Na Skrzydłach Aktywności"