Ogłoszenie

Drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki tj. prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu