Ogłoszenie

Drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki tj. prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu