Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Żar słońca i żar serc w "Banderozie"

Email Drukuj PDF

XIV Myślenickie Spotkania Integracyjne - VIDEO

XIV Myślenickie Spotkania Integracyjne, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 18 czerwca br. w Myslenicach na Zarabiu, przebiegały w niezwykłej atmosferze. Gorące uczucia, jakimi obdarzono osoby przybyłe z powiatowych ośrodków specjalnej troski, wzmocnione zostały wielkim ładunkiem życzliwości z…nieba. Pogoda była aż nadto wspaniała. Do tej imprezy i przede wszystkim dla tych osób jak najbardziej trafne jest określenie, że w tym dniu ktoś im „nieba przychylił”.

Więcej…
 

Czternaste Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2013

Email Drukuj PDF

Minęło już trzynaście lat, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XIV. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2013.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w dniu 18 czerwca br. (wtorek) w Myślenicach na Zarabiu przy zespole gastronomiczno rekreacyjnym "BANDEROZA" przy ul. Parkowej.

Więcej…
 

Sondaż

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488?=pl.

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. "Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu 'Głęboka woda' na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!
Wykonawca badania Agrotec Polska

 

Aktywny Samorząd 2013 Program PFRON dla niepełnosprawnych

Email Drukuj PDF

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Myślenicki do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd".

Realizatorem programu jest Powiat Myślenicki, natomiast jednostką organizacyjną samorządu powiatowego, wskazaną do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Po podpisaniu umowy z PFRON, (co ma nastąpić najpóźniej 30 kwietnia b.r.), Centrum poinformuje na swojej stronie o szczegółowych procedurach oraz o terminach składania wniosków na przedmiotowe zadania. Będą tam również dostępne stosowne wzory wniosków.

Więcej…
 

Zarządzenie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE
Nr DR-DZ-021-41/2012
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
z dnia 07 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz w oparciu o § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zarządzam, co następuje:

§ 1.
  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012 r. (poniedziałek) - dniem wolnym od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji kryzysowej i Poradnictwa.
  2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 15 grudnia 2012 r. (sobota).
  3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz działającego przy tej jednostce Ośrodka Interwencji kryzysowej i Poradnictwa w godzinach 7.30 do 15.30.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dyrektor PCPR
/-/ mgr Piotr Gofroń

 


Strona 20 z 23