Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE
Nr DR-Z-021-24/2014
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
z dnia 21 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zmianami) oraz w oparciu o § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zarządzam co następuje:

Więcej…
 

Projekt fenix zaprasza osoby niepełnosprawne

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach ogłasza stały nabór do realizowanego przez Powiat Myślenicki projektu "Fenix - Na Skrzydłach Aktywności"

Zapraszamy Osoby Niepełnosprawne do udziału w projekcie unijnym!

Skorzystaj z bezpłatnych zajęć unijnych, dzięki którym:

  • Zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy
  • Zdobędziesz nowe kwalifikacje i umiejętności
  • Zrealizujesz swoje pasje i zainteresowania
  • Polepszysz stan swojego zdrowia
  • Poznasz ciekawe osoby
  • Nauczysz się lepiej porozumiewać z innymi
Więcej…
 

UWAGA – ZMIANA TERMINU

Email Drukuj PDF

UWAGA – ZMIANA TERMINU

Powiat myślenicki informuje  o zmianie terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd’’
(Zmiany wprowadzone uchwałą nr 9/2014 przez Radę Nadzorczą PFRON).

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 r.  w ramach  Programu "Aktywny Samorząd”  MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, od poniedziałku do piątku w trybie ciągłym jednak nie później niż do 30.08.2014 r.

 

Jubileuszowe XV Myślenickie spotkania integracyjne A.D. 2014

Email Drukuj PDF

Dnia 17 czerwca br. w Myślenicach na Zarabiu przy "BANDEROZIE" odbyły się XV Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2014. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie zorganizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach na czele z Dyrektorem PCPR Piotrem Gofroniem oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach.

Więcej…
 

Powiatowa Konferencja o pieczy zastępczej

Email Drukuj PDF

O wyzwaniach stojących przed rodzinami zastępczymi oraz o trudnościach w wychowaniu i opiece nad dzieckiem dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w przeddzień Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w budynku Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach pod hasłem: "Instrukcja obsługi dziecka".

Zaproszenie na seminarium przyjęły rodziny zastępcze, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko pojętym obszarem pieczy zastępczej, których przywitał, rozpoczynając spotkanie, dyrektor PCPR - Piotr Gofroń, podkreślając ogromną rolę rodzicielstwa zastępczego dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Więcej…
 


Strona 18 z 25