Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nagroda Polonia Minor dla Naszej Rodziny Zastępczej

Email Drukuj PDF


Zakończył się trwający w dniach 11-18 maja 2022, Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej stanowiący wyjątkowe obchody Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Jego celem było podkreślenie roli i znaczenia rodzicielstwa zastępczego, a także uhonorowanie zasłużonych osób, które podjęły się misji prowadzenia rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka.

Finałowym wydarzeniem była uroczysta Gala Rodzicielstwa Zastępczego, która odbyła się w dniu 18 maja 2022r. w Kopalni Soli „Wieliczka”. Podczas uroczystości  Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej osobiście odznaczyła nagrodą Meritis Pro Familia  10 małopolskich rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Ponadto 42 zasłużone rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka z Małopolski uhonorowane zostały wyróżnieniem Samorządu Województwa Małopolskiego – Polonia Minor. Wśród uhonorowanych rodzin znalazła się jedna współpracująca z Powiatem Myślenickim - Państwo Katarzyna i Mieczysław Musiał.

Więcej…
 
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom PCPR informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022r. (WIELKI PIĄTEK) Centrum czynne będzie w godzinach 7.30 -12.00

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR

 

Nowy program PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum w Myślenicach informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

1) ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

2)posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,

Więcej…
   


Strona 2 z 30