Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO i PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM NA LATA 2014-2020

W dniu 10 kwietnia 2014 roku Rada Powiatu Myślenickiego uchwaliła jednogłośnie dwa, niezwykle istotne dla kształtowania lokalnej polityki społecznej, dokumenty.

Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr DR-2-021-4/2014 3 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuję, iż w dniu 02 maja 2014 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach będzie nieczynne.

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR w Myślenicach

 

Konsultacje Społeczne

Email Drukuj PDF

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014 - 2020".

W związku z opracowaniem wstępnego projektu dokumentu " Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2014 - 2020", Zarząd Powiatu Myślenickiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu programowego.

Przedmiotowy program jest do pobrania poniżej w pliku PDF. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian (wraz z uzasadnieniem) co do treści dokumentu, proszę zgłaszać na specjalnym Formularzu (do pobrania poniżej) zgodnie z instrukcją w nim zawartą.

Więcej…
 

Konsultacje Społeczne

Email Drukuj PDF

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego na lata 2014 - 2020".

W związku z opracowaniem wstępnego projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego na lata 2014 - 2020", Zarząd Powiatu Myślenickiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych tego strategicznego dokumentu.

Przedmiotowa strategia jest do pobrania poniżej w pliku PDF. Wszelkie uwagi oraz propozycje zmian (wraz z uzasadnieniem) co do treści dokumentu, proszę zgłaszać na specjalnym Formularzu (do pobrania poniżej) zgodnie z instrukcją w nim zawartą.

Więcej…
 

Aktywny Samorząd

Email Drukuj PDF

W związku z uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego Nr XXI/179/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Aktywny Samorząd,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, iż osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do opłaty za naukę na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-440 Myślenice, od poniedziałku do piątku począwszy od dnia 10.03.2014 r. do 30.03.2014 r.

Wnioski złożone do dnia 30 marca zostaną wypłacone do dnia 31 maja 2014 roku.

Wnioski złożone po terminie , będą rozpatrywane po zakończeniu następnego naboru wniosków tj. od dnia 01.09.2014 r. do 30.09.2014 roku.

Więcej…
 


Strona 10 z 15