Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Email Drukuj PDF

W dniu 14 października 2021r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie prowadził Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji wraz z wolontariuszami Szkoły Młodych Ratowników.

W szkoleniu wzięli udział rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego oraz podopieczni pieczy zastępczej. Zadaniem organizowanego szkolenia było przygotowanie i uświadomienie uczestnikom jak prawidłowo ocenić sytuację zagrożenia życia oraz odpowiednio na nią zareagować, jak  postępować na miejscu wypadku oraz zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobie poszkodowanej. Uczestnicy szkolenia wykonywali m.in. ćwiczenia obejmujące naukę resuscytacji dorosłych, dzieci z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Więcej…
 

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Email Drukuj PDF

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.
Więcej…
 

Spotkanie rodzin zastępczych

Email Drukuj PDF

Spotkanie rodzin zastępczych z powiatu myślenickiego z Dyrektorem OIKiP w Myślenicach

W dniu 15 września 2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach odbyło się spotkanie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych z Dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach p. Sylwią Michalec-Jękot. Pani Dyrektor przybliżyła rodzinom działalność Ośrodka, jego organizację, ale przede wszystkim omówiła ofertę specjalistycznego wsparcia dla rodzin i ich podopiecznych.  Podczas spotkania podzieliła się także swoim dotychczasowym doświadczeniem w pracy z osobami dotkniętymi różnego rodzaju problemami i sytuacjami kryzysami.

Więcej…
 

Nabór wniosków

Email Drukuj PDF

Trwa nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd"


Ulotka informująca o formach wsparcia oraz trwaniu naboru wniosków w ramach Moduł I programu "Aktywny Samorząd" do 31 sierpnia 2021 roku

 

Program Dobry Start w roku 2021

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 01.07.2021 r. postępowania w sprawie niniejszego świadczenia prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start ZUS przyjmuje od dnia 01.07.2021 r. do 30.11. danego roku.

Więcej…
 


Strona 5 z 30