Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPRZESTANIA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH

Szanowni Państwo

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz komunikat Starosty Myślenickiego z dnia 12 października 2020 roku w związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że od dnia 12 października 2020 roku funkcjonuje w systemie zamkniętym i zaprzestaje bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie PCPR do odwołania.

Oznacza to ograniczony bezpośredni dostęp do pomieszczeń i pokojów biurowych w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach, będących w dyspozycji PCPR oraz realizację zadań w szczególnym trybie.

Podstawową formą obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), a w przypadku osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON także za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Więcej…
 

Kondolencje

Email Drukuj PDF


Naszej Drogiej Koleżance Annie Kiszka składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy Cecylii Ostafin.

Koleżanki i koledzy z PCPR w Myślenicach

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Email Drukuj PDF

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III  - wydłużono termin składania wniosków do 15 października 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 3 września 2020r. uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 15 października 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Więcej…
 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Email Drukuj PDF

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Logo programu

Powiat Myślenicki realizuje Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Zadanie to jest realizowane przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Celem projektu jest wsparcie dzieci i rodziców zastępczych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej z terenu Powiatu Myślenickiego, poprzez umożliwienie realizacji edukacji zdalnej oraz oddziaływań ochronnych przed zakażeniem wirusem COVID-19.

Planowany efekt: objęcie wsparciem dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup wyposażenia wspierającego do realizacji nauczania zdalnego (komputerów, oprogramowania), oraz środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących, przed zakażeniem wirusem Covid-19.

Finansowanie projektu: Na realizację projektu Powiat Myślenicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskał fundusze zewnętrzne w kwocie: 34 975 zł zł. Projekt finansowany jest: ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w kwocie: 29 477 zł złotych, co stanowi 84,28% dofinansowania, oraz w ramach współfinansowania krajowego kwotę: 5 498,00 zł złotych, co stanowi 15,72% dofinansowania tego programu.

Czas realizacji projektu: do 30 listopada 2020r.

 

Szukamy osób do prowadzenia placówki dla dzieci typu rodzinnego

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do kontaktu rodziny i osoby zainteresowane prowadzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego i stworzeniem nowego domu dla dzieci, które domu zostały pozbawione.

Informacje szczegółowe

 


Strona 5 z 24