Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktywny samorząd

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zostało zawarte porozumienie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Myślenickim na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program przewiduje następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Aktywny samorząd - informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje oraz wnioski na realizację w/w obszarów można pobrać w PCPR w Myślenicach ul. K. Wielkiego 5, 32-400 Myślenice pok. 19 ( I piętro).

 

XIII Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D.2012

Email Drukuj PDF

Minęło już dwanaście lat, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XIII. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2012.

Więcej…
 

Zmiany w przepisach

Email Drukuj PDF

Zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych obowiązujące od 01 stycznia 2012 r.

Począwszy od 01 stycznia 2012 r. wchodzi kilka zmian, które będą miały dosyć duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Niektóre z nich spowodują ułatwienia dla samych zainteresowanych, a inne wprowadzą pewne ograniczenia i budzą duży niepokój wśród pracowników niepełnosprawnych.

Na pewno ustawodawcy w końcu wyszli naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną. Dotychczasowy próg (30% średniego miesięcznego wynagrodzenia), po przekroczeniu którego zawieszano świadczenie był wyjątkowo niesprawiedliwy i powodował brak zainteresowania podejmowaniem aktywności zawodowej przez te osoby. Podniesienie tego limitu było od dawna postulowane i oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych.

Więcej…
 

XII Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D.2011

Email Drukuj PDF

Minęło już jedenaście lat, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XII. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2011.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w dniu 16 czerwca br. (czwartek) w Myślenicach na Zarabiu przy zespole gastronomiczno rekreacyjnym "BANDEROZA" przy ul. Parkowej.

Więcej…
 

Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na konferencję szkoleniową "Wspieranie rodzin zastępczych i współpraca z nimi", która odbędzie się w dniu 02 czerwca 2011 r. (czwartek) w godz. 10-13.00 w Muzeum Regionalnym Dom Grecki w Myślenicach ul. Sobieskiego 3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od lat stara się promować ideę rodzicielstwa zastępczego: m.in. poprzez obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada 30 maja.

Więcej…
 


Strona 28 z 30