Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pomoc dla obywateli z Ukrainy

Email Drukuj PDF

Oficjalna strona rządowa do pomocy dla Ukrainy:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.
Więcej…
 

Rusza projekt PFRON

Email Drukuj PDF

Rusza projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  „Dostępny samorząd - granty”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził Regulamin naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

„Dostępny samorząd – granty” to nowy projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Na realizację celów projektu przeznaczono 77 mln złotych.

Więcej…
 

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Email Drukuj PDF

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

 • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 03 stycznia  2022r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom PCPR informuję, że w dniu 07stycznia 2022r. (PIĄTEK)

JEDNOSTKA BĘDZIE NIECZYNNA

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR

 

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Email Drukuj PDF

Zarząd Powiatu Myślenickiego  informuje o  planowanym przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2022 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb.

Więcej…
 


Strona 3 z 30