Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim - grant A

Email Drukuj PDF

Logo projektu

Powiat Myślenicki realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19 w Powiecie Myślenickim” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu w zakresie zadania A: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Myślenicki, w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 30 miejsc do ewakuacji mieszkańców tych placówek całodobowych lub czasowego pobytu poza placówką opieki całodobowej zlokalizowanych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 97.

Wartość grantu wynosi 498.815 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 02.11.2020 r. do 31.03.2021 r.

Więcej…
 
   

Komunikat

Email Drukuj PDF

24.12.2020 (Wigilia) - PCPR nieczynny

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 09/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom PCPR w Myślenicach – informuję, iż w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) PCPR będzie nieczynny.                                                              

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR w Myślenicach

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Email Drukuj PDF

Logo Unia Europejska

Powiat Myślenicki zakończył działania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach realizacji zadania zakupiono 7 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w tym osób uczących się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia)  oraz ich opiekunów. Ogółem wsparciem zostało objętych 9 rodzin zastępczych oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Lubniu oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  typu Rodzinnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Nowej Wsi.

Więcej…
 


Strona 3 z 24