Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPRZESTANIA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH

Szanowni Państwo

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz komunikat Starosty Myślenickiego z dnia 12 października 2020 roku w związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że od dnia 12 października 2020 roku funkcjonuje w systemie zamkniętym i zaprzestaje bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie PCPR do odwołania.

Oznacza to ograniczony bezpośredni dostęp do pomieszczeń i pokojów biurowych w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach, będących w dyspozycji PCPR oraz realizację zadań w szczególnym trybie.

Podstawową formą obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), a w przypadku osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON także za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami poszczególnych działów.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do skrzyni podawczej umieszczonej na zewnątrz budynku będącego siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. Korespondencja winna być zapakowana w kopertę lub pudełko z dopiskiem PCPR. Złożone dokumenty powinny zawierać dane osobowe, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub adres e-mail.

PCPR nie będzie wysyłać zwrotnego potwierdzenia wpływu dokumentów.

Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PCPR. Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej PCPR w zakładce „Kontakt” oraz BIP.

Osoby z niepełnosprawnością zachęcamy do składania wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem Systemu SOW:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I i II.

Kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach znajduje się na stronie internetowej tej jednostki: https://bip.malopolska.pl/oiiporadnictwa

Piotr Gofroń
/-/ Dyrektor PCPR

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz zaprzestania bezpośredniej obsługi klientów w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii