Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Drukuj

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III  - wydłużono termin składania wniosków do 15 października 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 3 września 2020r. uchwałą Zarządu PFRON wydłużono do dnia 15 października 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

Wsparcie, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca do 15 października 2020 roku lub które utraciły, na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, w okresie od 9 marca 2020 r. do 15 października 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach przypomina, że rozszerzono katalog placówek, których uczestnicy są uprawnieni do skorzystania z pomocy:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie oraz wysokości świadczonej pomocy znajdują się na stronie PCPR.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 października 2020r. w siedzibie PCPR przy ul. Kazimierza Wielkiego 5,32-400 Myślenice lub przez Internet za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia).