Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Email Drukuj PDF

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Logo programu

Powiat Myślenicki realizuje Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Zadanie to jest realizowane przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Celem projektu jest wsparcie dzieci i rodziców zastępczych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej z terenu Powiatu Myślenickiego, poprzez umożliwienie realizacji edukacji zdalnej oraz oddziaływań ochronnych przed zakażeniem wirusem COVID-19.

Planowany efekt: objęcie wsparciem dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup wyposażenia wspierającego do realizacji nauczania zdalnego (komputerów, oprogramowania), oraz środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących, przed zakażeniem wirusem Covid-19.

Finansowanie projektu: Na realizację projektu Powiat Myślenicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskał fundusze zewnętrzne w kwocie: 34 975 zł zł. Projekt finansowany jest: ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w kwocie: 29 477 zł złotych, co stanowi 84,28% dofinansowania, oraz w ramach współfinansowania krajowego kwotę: 5 498,00 zł złotych, co stanowi 15,72% dofinansowania tego programu.

Czas realizacji projektu: do 30 listopada 2020r.