Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Fenix II – na skrzydłach aktywności

Email Drukuj PDF

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

FENIX II – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w MYŚLENICACH

OGŁASZA OTWARCIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU w roku 2017

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PRZYJMOWANE SĄ

w siedzibie PCPR, przy ul Kazimierza Wielkiego 5 I piętro, w godzinach od 8:00 do 15:00

Niezbędne dokumenty: „ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ” należy pobrać z zamieszczonego poniżej linku i złożyć osobiście lub za pośrednictwem innych osób.

NABÓR JEST OTWARTY i ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO WYCZERPANIA MIEJSC

Planowane jest objęcie wsparciem 45 osób.

Projekt obejmie działaniami mieszkańców powiatu myślenickiego którzy doświadczyli trudności życiowych, szczególnie kierując wsparcie do osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie.

Udział w projekcie pozwoli Państwu m.in.: odkryć nowe zdolności, powiększyć posiadane umiejętności społeczne, rozwinąć kwalifikacje zawodowe, a następnie wziąć udział w stażu. Zajęcia pokażą jak sprostać trudnościom życiowym, wychowawczym i osobistym, pozwolą podnieść pewność siebie, podpowiedzą jak skutecznie poprawić swój wygląd i atrakcyjność. Oferujemy również poprawiające stan zdrowia zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne. Wsparciem projektu mogą zostać objęte również osoby z najbliższego otoczenia uczestnika projekt np. rodzina.

Więcej o projekcie w zakładce FENIX II

TUTAJ można zapoznać się z przykładową ofertą wsparcia

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

- link do pobranie ankiety rekrutacyjnej ( PDF lub WORD)

- link do pobrania zgodny na przetwarzanie danych osobowych ( PDF lub WORD)

  • w przypadku osób niepełnosprawnych -  kopii orzeczenia o niepełnosprawności (opatrzonej przez kandydata lub przedstawiciela prawnego podpisem, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” oraz datą potwierdzenia – odrębnie na każdej stronie)/
  • w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi -  zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia wydanego przez lekarza specjalistę w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.