Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Fenix 2 – Na Skrzydłach Aktwyności

Email Drukuj PDF

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

FENIX 2 – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU MOŻNA SKŁADAĆ DO 30.06.2016 r. do godz. 14:00

 Projekt obejmie działaniami mieszkańców powiatu myślenickiego którzy doświadczyli trudności życiowych, szczególnie kierując wsparcie do osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie.

 Udział w projekcie pozwoli Państwu m.in.: odkryć nowe zdolności, powiększyć posiadane umiejętności społeczne, rozwinąć kwalifikacje zawodowe, a następnie wziąć udział w stażu. Zajęcia pokażą jak sprostać trudnościom życiowym, wychowawczym i osobistym, pozwolą podnieść pewność siebie, podpowiedzą jak skutecznie poprawić swój wygląd i atrakcyjność. Oferujemy również poprawiające stan zdrowia zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne. Wsparciem projektu mogą zostać objęte również osoby z najbliższego otoczenia uczestnika projekt np. rodzina.

Więcej o projekcie w zakładce FENIX 2

TUTAJ można zapoznać się z przykładową ofertą wsparcia

 Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

  • zapoznanie się z Regulaminem projektu (kliknij załącznik do pobrania regulaminu)
  • złożenie w terminie do 30.06.2016r. do godziny 14:00 następujących dokumentów:
  • ankiety rekrutacyjnej (kliknij załącznik do pobranie ankiety rekrutacyjnej PDF lub WORD) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności (opatrzonej przez kandydata lub przedstawiciela prawnego podpisem, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” oraz datą potwierdzenia – odrębnie na każdej stronie)/ zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego rodzaj schorzenia wydanego przez lekarza specjalistę w przypadku osób pozostających w leczeniu z powodu występujących zaburzeń psychicznych a nie posiadających z tego tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, przy ul Kazimierza Wielkiego 5 I piętro, w godzinach od 8:00 do 15:00

Dodatkowo o projekcie porozmawiać będzie można na spotkaniach

XVII Myślenickich Spotkaniach Integracyjnych

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 1500 w dniu 15 czerwca br. (środa) w Myślenicach na Zarabiu przy zespole gastronomiczno rekreacyjnym "BANDEROZA" przy ul. Parkowej. oraz na spotkaniu informacyjnym w dniu 17.czerwca w siedzibie PCPR w Myślenicach w godzinach 9:00 - 11:00

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż przewidywana na rok bieżący, planowana jest kolejna tura rekrutacji.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.