Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom PCPR informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022r. (WIELKI PIĄTEK) Centrum czynne będzie w godzinach 7.30 -12.00

/-/ Piotr Gofroń
Dyrektor PCPR

 

Nowy program PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum w Myślenicach informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

1) ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

2)posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,

Więcej…
   

Pomoc dla obywateli z Ukrainy

Email Drukuj PDF

Oficjalna strona rządowa do pomocy dla Ukrainy:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.
Więcej…
 


Strona 1 z 28