Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Email Drukuj PDF

W dniu 18 listopada 2021r. rodziny zastępcze z terenu powiatu myślenickiego wzięły udział w spotkaniu szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach sierżanta Sebastiana Kruka oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach Joannę Gaździk.

Więcej…
 

Grupy wsparcia - serdecznie zapraszamy

Email Drukuj PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych.

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Więcej…
 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Email Drukuj PDF

W dniu 14 października 2021r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie prowadził Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji wraz z wolontariuszami Szkoły Młodych Ratowników.

W szkoleniu wzięli udział rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego oraz podopieczni pieczy zastępczej. Zadaniem organizowanego szkolenia było przygotowanie i uświadomienie uczestnikom jak prawidłowo ocenić sytuację zagrożenia życia oraz odpowiednio na nią zareagować, jak  postępować na miejscu wypadku oraz zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobie poszkodowanej. Uczestnicy szkolenia wykonywali m.in. ćwiczenia obejmujące naukę resuscytacji dorosłych, dzieci z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Więcej…
 

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Email Drukuj PDF

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:

 • programów realizowanych przez PFRON,
 • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemów orzecznictwa,
 • dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
 • ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
 • instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.
Więcej…
 


Strona 1 z 26